Moderní hygiena, moderní technika, moderní styl.

Inovativní technologie bez bakterií.


První sterilizovatelný toaletní systém

Jednotlivé části toaletního sedátka navzájem od sebe oddělitelná je možné následně nechat vyčistit a dezinfikovat strojově v čistícím automatu.
HYTO toaletní sedátka se osvědčila ve zdravotnickém testu ve sterilizátorech za použití vlhké komprese a horka.
Vysoká jakost našich malaminových produktů pro klinický obor zaručuje stálou povrchovou kvalitu a stabilitu.

Rezistentní zárodky – permanentní ohrožení

Ve zdravotnickém a pečovatelském zařízení vyvstává nebezpečí přenosu choroboplodných zárodků skrze společně používané předměty a místa. Mezi to lze zahrnout např. používání zdravotnických výrobků, prádla, nádobí a sanitárních zařízení. Všechny tyto výrobky a oblasti jsou v průběhu jejich užívání kontaminovány mikroorganismy a je tedy třeba je po jejich užití očistit tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí přenosu bakterií. V této souvislosti patří oblast závěsu záchodového sedátka k obzvláště problematickým místům, co se týče jejich důkladného a přitom jednoduchého vyčištění. Obzvláště v nemocničním a pečovatelském prostředí je zapotřebí účinného vyčištění, kde je třeba sáhnout k opatřením, jako je např. sterilizace použitá za účelem omezení šíření patogenních bakterií, infekčních virů, hub a parazitů. V tomto ohledu se jeví jako velká výhoda jednoduché oddělení toaletního sedátka a toaletního víka.


Eskape – nejčastěji problematické zárodky

Nebezpečnými se bakterie stávají za zvláštních podmínek, jako např. v momentě, kdy je oslaben imunitní systém hostitele. To obzvláště platí pro zdravotnická a pečovatelská prostředí. Obávanými bakteriemi se pro zdravotníky staly především takové, jež jsou rezistentní vůči antibiotikům. Mnohé z těchto problematických zárodků ( obecně označované pod pojmem ESKAPE ) jsou v nemocničním zařízení přenášeny pomocí stolice nemocných pacientů. Mezi ně patří např. salmonela, shigella, campylobacter, enterokok, klebsiella a problematické clostridium difficile.