Účastníme se největších mezinárodních koupelnových a stavebních veletrhů
jako je ForArch, ISH Frankfurt a další.

 

To nejjednodušší není vždy to nejlepší, ale to nejlepší je vždy jednoduché!

Heinrich Tessenow


Tento výrok byl tím, který téměř po 10letém hledání řešení nasměroval MUDr. Karla Watschingera a Ing. Petera Mayra na cestu od technicky náročných konstrukcí k jednoduchému principu.


Základní ideu pojal MUDr. Karl Watschinger v průběhu své nemocniční praxe na infekční stanici. Poté, co jeden z pacientů, jenž onemocněl v nemocničním prostředí velmi obávanou střevní infekcí s vysoce nakažlivými zárodky, mohl být opět jako zdravý propuštěn, byla provedena dezinfekce nemocničního pokoje. Závěsy byly odstraněny, přístrojová vybavení vyměněna a vše přemístitelné bylo podrobeno dezinfekci. Výrazně se projevily omezené možnosti řádného vyčištění toalety, která je bezpochyby místem s největším zatížením zárodky a rovněž místem s nejdelší dobou jejich přežití. Toto zjištění nemohlo zůstat bez odezvy. Jakmile byla myšlenka pojata, bylo nejprve experimentováno s magnetickými přídržnými systémy. Snaha o dosažení vytyčeného cíle ( tj. jednotlivě oddělitelné toaletní systémy při dostatečné přídržné síle ) nicméně vedla k stále nákladnějším variantám navrhovaných řešení.
Ing. Peter Mayr byl v této době vedoucím konstruktérem největšího prodejce sanitárního vybavení ve střední Evropě se sídlem v Zell am See. Pomocí technických vylepšení a užití jednodušších a logických mechanických metod se tak podařilo vyvinout Systém HYTO, jenž sestává pouze ze dvou částí, a to sedátka a víka. Řešení bylo umožněno tím, že bylo upuštěno od pohyblivých a blokujících částí. Předmětem daného snažení byl požadavek na bezkompromisní vyčištění jednotlivých dílů.

V září 2016 byl dlouhodobý vývoj poprvé veřejně ohodnocen a spolkovou zemí Salzburg byla udělena podpora za inovaci.