Moderní hygiena, moderní technika, moderní styl.

Inovativní technika pro Vaši koupelnu.


Toaletní sedátko HYTO je možné namontovat na jakoukoliv standardní toaletní mísu.
Pomocí jednoduchého odděleného sejmutí sedátka a víka je umožněno 100% vyčištění. 

Již žádná viklající se toaletní sedátka

U běžných toaletních sedátek dochází v průběhu času k uvolnění uchycení závěsů, což vyvolává neustálou potřebu jejich dotažení. HYTO spojené závěsy se spojitým osovým propojením sedí perfektně na každou stadardizovanou toaletní mísu, čímž je zabráněno jakémukoliv viklání. Díky jedinečnému silovému spoji nejsou uchycující závěsy zatíženy odděleně na zkrut. Výsledkem je nepoměrně lepší napojení k toaletě. Tuto novou závěsovou konstrukci si zamilujete.