Moderní hygiena, moderní technika, moderní styl.

Inovativní technologie bez bakterií.

Bezpečná hygiena na hotelovém WC

Hygienické prostory jsou pro hosty vždy citlivé téma. Zákazník by se měl skutečně cítit dle rčení „náš zákazník, náš pán“. Zajistěte si komparativní výhodu a překvapte své hosty se stále hygienicky čistém toaletním sedátkem. Neboť HYTO – toaletní sedátka a víka mohou být jednotlivě sejmuty z keramické mísy a bez problémů a elegantně strojově vyčištěny. Použité WC sedátko může být tedy jednoduše nahrazeno ze servisního vozíku náhradním, již důkladně vyčištěným. Váš host Vám bude za kvalitu a čistotu vděčný.

K dispozici jsou rovněž popisné složky. Je možné taktéž zajistit pásky s Vaším logem a odkazem na HYTO System. Při pořízení myček vhodných k čištění HYTO produtků se spoléháme na naše zkušené partnery a jsme se vším nápomocni.Nová stabilita v oblasti uchycení závěsu

U stávajících toaletních sedátek dochází po jistém čase k uvolňování závěsů a tím k neustálé potřebě je dotahovat. U HYTO toaletních sedátek není tohoto neustálého dotahování třeba. HYTO spojené závěsy sedí perfektně na všechna standardní WC a zamezují viklání a pootáčení. Pomocí jedinečného silového spoje nejsou již závěsy zatíženy odděleně na zkrut. Výsledkem je nepoměrně lepší napojení k WC keramické míse.