HYTO®
Jednoduše elegantní - elegantně jednoduché


 

HYTO 1-2-3 PRINCIP

  • Zvedněte víko nahoru.
  • Nadzvedněte pravou část víka a vysuňte jej doleva.
  • Vysuňte sedátko doprava a hotovo.

 
 

Vyčištění toalety - rychle a bezpečně

Problematickou oblastí při čištění toalety jsou obtížně dostupná místa okolo uchycení závěsu v zadní části sedátka. Zde se velice rády shlukují bakterie, které mohou například přenášet střevní choroby. Díky možnosti odděleného sejmutí víka a sedátka od keramické mísy můžete kritická místa lehce a důkladně vyčistit.

HYTO WC sedátko – pokyny k čištění

Použijte normální mýdlový roztok nebo jemný, přírodní mycí prostředek. Nepoužívejte žádné žíravé, drhnoucí, chlor nebo kyselinu příp. aktivní kyslík obsahující prostředky, neboť tyto mohou materiál poškodit. Omýt vodou a osušit měkkou textilií. WC sedátko a upevňovací díly ( závěsy ) nesmějí přijít do kontaktu s mycími prostředky určenými k čištění záchodu. Pokud se ve WC míse nacházejí silnější čistící prostředky, ponechte sedátko a víko ve vztyčené poloze.

HYTO SAN a HYTO SUPERIOR mohou být navíc vyčištěny a tepelně dezinfikovány ve vhodné myčce až do 80°C s dobou působení maximálně 10 minut. V nemocničních zařízeních mohou být pak sterilizovány přípravou v parném sterilizátoru při teplotě 134°C.

HYTO WC sedátko – upozornění na zatížitelnost

HYTO® systémová sedátka z duroplastu jsou vyráběny dle normy DIN 19516 a podléhají následujícímu standardu: WC sedátka musí prokázat stabilitu při použití, která zprostředkovává pocit bezpečného sedu. WC sedátko vydrží při řádném užití zatížení o hmotnosti 150 kg, přičemž nedojde k žádným prasklinám, trhlinám a žádným přetrvávajícím deformacím. K optimálnímu uložení WC sedátka na keramickou mísu, popřípadě k vyrovnání nerovností, jsou k dispozici různé vyrovnávací prvky.